Arti Tiku Kashmiri Songs

Aem Yaer Karnas, Daade Chaane Yaaro Paan Maarye, Myon Vantasey Baeliye, Yaaro Bae Pheeras Yaarbalan