Az Haye Aam Paaneh Baalyaar by Deepali Wattal

deepali

Lyrics of Deepali Wattals song Az Haye Aam Paaneh Baalyaar

Lalleh lalnouwum amaar
Az haye aam paaneh baalyaar

Wasiye chum Myea chik chaaw
Mahraaz myoun haye aaaw

Wathras poshay amaar
Az haye aaam paaneh baalyaar
Chyenee be cheye nish dooor
Kya kareh be keashir koor

Myaane kaneh chue parwardigaar
Az haye aam paaneh baalyaar

Deedov woutch myoun haal
Praraan goam yetch kaal

Eam haye kornam paare paar
Az haye aam paaneh baalyaar

Kya kareh bod taye peer
Tchya te Myea chu kun taqdeer

Chye ha myoun aadnuk yaar
Az haye aam paaneh baalyaar

Kabeel hyeth aakh salaye
Widheh izband zaalye

Be hasa chyen tabedaar
Az haye aam paane baalyaar