Browse By

Category Archives: New Releases

Che Yewaan cover by Vunshi Saproo

You can find Vunshi Saproo on Facebook here https://www.facebook.com/vunshi.saproo Lyrics CHE YEWAAN … ROASH CHUK NATI HOASH DALLAYO BAE DIWAAN… HARNE CHESHMANN SOARMA CHALLAYO CHE YEWAAN … ROASH CHUK NATI HOSH DALLAYO ASHKAINI DAADI HYOTHNAM NAAR PAANAS KHAAKH ME GAV ASHKAYE … AAB NAABAD ZANN

Sticky Post

Wasiye Gulan by Saim Bhat

  Lyrics of Wasiye Gulan Wasiye gulan aawaye bahaar Az saal antan baaleyaar Waleh waleh anun fhale laalezaar Az Saal antan baaleyaar Tath praane maaye goye chya kyah Mashreawthas kyah chum Myea raah Ousukh tche myounue gum gussaar Az saal antan baaleyaar Wasiye gulan aawaye