Tag Archives: saim bhat

Wasiye Gulan by Saim Bhat

saim bhat wasye gullan

  Lyrics of Wasiye Gulan Wasiye gulan aawaye bahaar Az saal antan baaleyaar Waleh waleh anun fhale laalezaar Az Saal antan baaleyaar Tath praane maaye goye chya kyah Mashreawthas kyah chum Myea raah Ousukh tche myounue gum gussaar Az saal antan baaleyaar Wasiye gulan aawaye bahaar Az saal antan baaleyaar Chyam loalchey gamitch Myea yaad […]