Roum Gayum by Raj Begum and Naseema Akhter

roum gayum

Music by Virender mohan

Video courtesy DD Kashmeer

Lyrics by Mirza Ghulam Hassan Beig Arif

Rum gayem sheehshass
begour govaa baane meoun
Sakiyaa, waiyieth rateyaa jaanaan meoun
Aaminee khaasen, thaevoemas mas barieth
Maetch be tas path, ye Aamni mastaani meoun
Sakiyaa, waiyeth rateyaa jaanaan meoun
Zev kaleyem , az kautin kadenum shaahas
Maetch be tas path, tasspatii mastaan meoun
Sakiyaa, waiyeeth rateyaa jaanaan meoun,
Ulfattche tal waahi kadneum, yaari aaem
Chaesmanan manz kusii wanies afsaane meoun
Sakiyaa, waiyeeth rateyaa jaanaan meoun,
Rum gayem sheehshass
Begour govaa baane meoun
Sakiyaa, waiyieth rateyaa jaanaan meon